Съобщения

ИЗИСКВАНИЯ И КОНТРОЛ ВЪРХУ ДЪРВЕСИНАТА, КОЯТО СЕ ИЗПОЛЗВА ЗА БИТОВО ОТОПЛЕНИЕ; ДАННИ ЗА НИВАТА НА ФИНИ ПРАХОВИ ЧАСТИЦИ (ФПЧ10)

Уважаеми жители на район „Младост“,

 

информираме Ви, че на основание заповед с рег.№ СОА22-РД09-1131/29.06.2022г. на кмета на Столична община за прилагане на Наредба № 6 от 07.10.2019г. за изискванията и контрола върху дървесината, която се използва за битово отопление, и въведени изисквания към дървесината за битово отопление и начините за съхранението й, с които може да се запознаете ТУК. https://air2.sofia.bg/docs/1.%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B1%D0%B0_%E2%84%96_6_%D0%BE%D1%82_7_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B2%D1%80%D0%B8_2019_%D0%B3.pdf;jsessionid=B9128C8162A66345E3F5323C71432A92

 

На основание чл. 4, ал. 3 от Наредба № 6, Ви предоставяме данни за нивата на (ФПЧ10) за 21г. Приложение 1 ТУК https://air2.sofia.bg/docs/prilojenie1_2022.pdf;jsessionid=B9128C8162A66345E3F5323C71432A92

И изискванията и контрола върху дървесината, която се използва за битово отопление,  Приложение 2 ТУК

https://air2.sofia.bg/docs/4.%D0%98%D0%B7%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BA%D1%8A%D0%BC_%D0%B4%D1%8A%D1%80%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0.pdf;jsessionid=B9128C8162A66345E3F5323C71432A92

 

В допълнение Ви информираме, че информацията за данните за нивата на фини прахови частици (ФПЧ10) за 2021 г., както и информацията касаеща изискванията и контрола върху дървесината, която се използва за битово отопление е публично достъпна на ел. страница на Столична община на следния линк: https://www.sofia.bg/en/components-environment-air, както и на специално създадената „Информационна система за въздуха“ на следния линк: https://air2.sofia.bg/airpublic/wood/.

 

Спазването на посочените изисквания е отговорност и задължение на лицата, които я ползват!