Обявление по ЗУТ

Изменение на план за регулация /ИПР/ в териториален обхват – УПИ XV-423, УПИ XVI – 411 и УПИ VIII – 410, кв. 35, м. „Горубляне“

Столична община – район „Младост” обявява, в изпълнение на чл. 124б, ал.2 от ЗУТ, че е издадена Заповед № РМЛ17-РА50-17/09.11.2017г. на Главния архитект на Столична община – район „Младост”, с която е разрешено да се изработи проект за изменение на действащ подробен устройствен план – изменение на план за регулация /ИПР/ в териториален обхват – УПИ XV-423, УПИ XVI – 411 и УПИ VIII – 410, кв. 35, м. „Горубляне“ и изменение на план за застрояване /ИПЗ/ в териториален обхват – УПИ XV-423, кв. 35, м. „Горубляне“, район „Младост”, Столична община.

Документ: Съобщение

14:52 | 20.11.17 | Обявление по ЗУТ