Съобщения

Инвестиционно намерение за „Изместване на уличен водопровод Ф250 от УПИ I-731, кв. 6, Младост 3, район Младост, София“

 

 

Уважаеми съграждани,
Информираме Ви, че има инвестиционно намерение от „Хермес Комс“ ООД за „Изместване на уличен водопровод Ф250 от УПИ I-731, кв. 6, Младост 3, район Младост, София“.

Настоящият работен проект за изместване на уличен водопровод чугун 025Омм е разработен по искане на Възложителя във връзка инвестиционното му намерение за изграждане на „Многофамилна жилищна сграда с магазини, гаражи, две подземни нива подземни гаражи, трафопост и ограда в УПИ 1-731, кв.6, м. Младост 3, р-н Младост, София“.

Изместване на уличен водопровод чугун 025Омм от УПИ 1-731, кв.6, р-н Младост, ще се осъществи посредством изграждане на нов уличен водопровод чугун по ул.”Полковник Владимир Серафимов” и ул.”Филип Аврамов”. Започващ от съществуващ уличен водопровод чугун 025Омм при О.Т. 95 западна посока до О.Т. 97,66А, чупещ южна посока по ул.”Филип Аврамов” и направа на връзка със съществуващ водопровод чугун 025Омм.

Съществуващият водопровод, преминаващ през УПИ 1-731 ще отпадне и престане да функционира.

В 14-дневен срок може да подадете писмени становища и мнения в РИОСВ, гр. София – 1618, бул. “Цар Борис ІІІ” № 136, ет. 10, e-mail: riosv@riew-sofia.org
За въпроси и повече подробности: Тел. 0889 622 604, Отдел „Екология”-Район „Младост” СО.

23.01.2018г.                                                                               Район „Младост“, СО

 

12:06 | 23.01.18 | Съобщения