Съобщения

Инвестиционно намерение от „Хермес Комс“ ООД за изместване на кабел

Уважаеми съграждани,
Информираме Ви, че има инвестиционно намерение от „Хермес Комс“ ООД за „Изместване на кабел Ср.Н от ТП ЖК „Младост“ бл. 376А-Д№12-075 до ТП ЖК „Младост“ бл. 389-Д№12-01101, поради ново строителство в УПИ I-731, кв.6, Младост 3, район Младост, София“.

Съществуващата кабелна линия ще бъде ликвидирана и ще бъде изтеглена нова кабелна линия СрН в мова тръбна мрежа по тротоара на ул. „Полк. Вл. Серафимов“ до северозападната граница на парцела. Ще бъдат изградени 5 нови кабелни шахти.

08.02.2018г.                                                                               Район „Младост“, СО

 

 

9:16 | 09.02.18 | Съобщения