• Понеделник - Петък 8:30 - 17:00 ч.
  • 02 906 76 00
  • ПРИЕМНО ВРЕМЕ

Инвестиционни предложения

Инвестиционно предложение за “Основен ремонт и преустройство на самостоятелни обекти…”

ОБЯВА до заинтересованите лица и общественост на основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.) „ТУИСТХЪТ” ООД, гр. София, ЕИК BG203951784, адрес бул. „Александър Малинов“ №31, МОЛ Бойко Яръмов, тел. 0888800237. /наименование на физическото или юридическото лице, адрес/ СЪОБЩАВА на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за:

ОСНОВЕН РЕМОНТ И ПРЕУСТРОЙСТВО НА САМОСТОЯТЕЛНИ ОБЕКТИ -М1/12, М1/13, М1/14 на ет. 1 В КАФЕНЕ;

М1/15, М1/16, М1/17, М1/18 на ет. 1 В ОФИС 1

М2/1, М2/2 на ет. 2 В ОФИС 2

М2/3, М2/4, М2/5, М2/6, М2/7, М2/8 на ет. 2 В ОФИС 3

М2/9, М2/10, М2/11, М2/12, М2/13, М2/14, М2/15 на ет. 2 В ОФИС 4

М2/16, М2/17 на ет. 2 В ОФИС 5

МЗ/1, МЗ/2 на ет. 3 В ОФИС 6

МЗ/З, МЗ/4, МЗ/5, МЗ/6, МЗ/7, МЗ/8, МЗ/9 на ет. 3 В ОФИС 7

РЕСТОРАНТ на ет. 3 В ОФИС 8

МАГАЗИН ЗА МЕБЕЛИ на ет. 3 В ОФИС 9 и ОФИС 10

ЗА ОБЕКТ „ТЪРГОВСКИ И ОФИС ЦЕНТЪР С ПОДЗЕМЕН ГАРАЖ, АПТЕКА И ТРАФОПОСТ, KB. 5Е, УПИ X 1620,1745, М. „БУЛ. АЛЕКСАНДЪР МАЛИНОВ“, ОБЩИНА „МЛАДОСТ“, ГР. СОФИЯ

/наименование, местоположение и кратка характеристика на обекта/
За контакти: Нейко Беломачев, тел. за контакт 088 880 0237

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ, гр. София – 1618, бул. “Цар Борис Ш” № 136, ет. 10, e-mail: riosv@riew-sofia.org Приложение: 1. Информация по чл. 4, ал. 3 от Наредбата за ОВОС

Вижте целия документ: Обява до заинтересованите лица и общественост

16:25 | 18.09.17 | Инвестиционни предложения