• Понеделник - Петък 8:30 - 17:00 ч.
  • 02 906 76 00
  • ВИРТУАЛНА ПРИЕМНА

Инвестиционни предложения

Инвестиционно предложение за “Офис сграда с обществено обслужване, подземни гаражи и помещение за трафопост” УПИ IV-309, кв.38, м.”Младост” 4

ОБЯВА до заинтересованите лица и общественост на основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.)

От „Адванс Бизнес Център“ ЕАД, ЕИК 204367857, със седалище и адрес на управление в гр. София, Район „Изгрев“, ул. „Лъчезар Станчев“ №5, к-с „Софарма Бизнес Тауърс”, сграда „Б”, ет. 7, представлявно от Дани Беркович и Зив Гиги

СЪОБЩАВА на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за

“Офис сграда с обществено обслужване, подземни гаражи и помещение за трафопост”

Местоположение: УПИIV-309, кв.38, м.”Младост” 4, СО р-н „Млаост”

Лице за контакти: Марина Грозданова Телефон: 0888 150 982 e-mail: marina@;mmv.eu.com

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ, гр. София – 1618, бул. “Цар Борис Ш” № 136, ет. 10, e-mail: riosv@rievv-sofia.org и в р-н „Младост”

Документи: Обява

12:50 | 21.05.18 | Инвестиционни предложения