Инвестиционни предложения

Инвестиционно предложение за „Почистване на речното корито на река Искър, в участъка от края на 500 метровия участък под стената на язовир „Панчарево” до началото на корекцията при „Летище София””.

СТОЛИЧНА ОБЩИНА, гр. София, ул. „Московска” № 33 СЪОБЩАВА на засегнатото население, че Столична община има инвестиционно предложение за „Почистване на речното корито на река Искър, в участъка от края на 500 метровия участък под стената на язовир „Панчарево” до началото на корекцията при „Летище София”.

За контакти (име, адрес, тел. за контакти): Нина Макарова, директор на дирекция „Околна среда” към Столична община, гр. София – 1000, ул. „Московска” № 33, тел. за контакти 02/93 77 417, факс 981 02 60.
Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ, гр. София – 1618, бул. “Цар Борис Ш” № 136, ет. 10, e-mail: riosv@riew-sofia.org

Документи: Съобщение

13:49 | 07.03.18 | Инвестиционни предложения