Съобщения

Инвестиционно предложение за разширение на МБАЛ „Св. Панталеймон – София“

Уважаеми съграждани,
Информираме Ви, че има инвестиционно предложение за разширение на МБАЛ  „Св. Панталеймон – София“УПИ V-37,874, кв.11, Младост 3, район Младост, бул. „Александър Малинов“ 63, гр. София“.

В 14-дневен срок може да подадете писмени становища и мнения в РИОСВ, гр. София – 1618, бул. “Цар Борис ІІІ” № 136, ет. 10, e-mail: riosv@riew-sofia.org или в СО Район Младост, жк Младост 3, ул Свето Преображение 1; email: office@mladost.bg

За въпроси и повече подробности: Тел. 088 96 22 604, Отдел „Екология”-Район „Младост”

 26.02.2018г.                                                                               Район „Младост“, СО

 

9:26 | 27.02.18 | Съобщения