Събития

Информационен център за икономическо развитие

Българската асоциация на жените предприемачи (БАЖП), съвместно със столичните общини Младост и Слатина, изпълнява проект по програма Европа,2013 на Столична община в подкрепа кандидатурата на София и Югозападен регион за Европейска столица на културата – 2019 г.

Целта е насърчаване на партньорството между структурите на гражданското общество и органите на местната власт при създаване и популяризиране на добри практики, свързани с европейското измерение за развитие на столицата в областта на женското предприемачество, което да гарантира постигане на равенство между половете и превенция от дискриминация. Очаква се чрез женско предприемачество жените да увеличат участието си в икономическото развитие на столицата, в изграждането на икономика, отговаряща на съвременните европейски тенденции, за повишаване качеството на живот.

Функционира информационен център (в ж.к. Младост 2, до блок 227 и е отворен за посещение от понеделник до петък между 9.00 и 17.30 ч. Той ще бъде в услуга на гражданите до края на месец октомври 2013 г.), където желаещите могат да получат сведения за нормативно-правната уредба, която регламентира условията за стартиране на бизнес на територията на райони Слатина и Младост; популяризират се инициативи на местната власт, търсещи подкрепа от бизнеса и политики за взаимодействие и сътрудничество с бизнеса. В информационния център гражданите имат възможност да подават свои сигнали и предложения за насърчаване на взаимоотношенията между бизнеса и местната власт с цел подобряване на условията и качеството на живот.

На 21, 22 и 23 октомври от 11 ч. в конферентна зала 2 на хотел «Триада» ще се проведат семинари за жени лидери и жени предприемачи от районите Младост и Слатина, както и за всички, които имат интереси в областта на предприемачеството и са заинтересувани от подобряване на икономическата стабилност на районите и качеството на живот на гражданите.

12:12 | 22.04.14 | Събития