СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ПРОДАЖБА НА МАРТЕНИЦИ И ВАЛЕНТИНКИ – КАМПАНИЯ 2024 Г.

ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ПРОДАЖБА НА МАРТЕНИЦИ И ВАЛЕНТИНКИ,

ЩЕ СЕ ПРИЕМАТ ОТ 15.01.2024 Г. ДО 02.02.2024 Г.,

В ДЕЛОВОДСТВОТО НА СО – РАЙОН „МЛАДОСТ“ – ГИШЕТА ОТ № 1 ДО № 4, ВСЕКИ РАБОТЕН ДЕН

ОТ 8,30 Ч. ДО 17,00 Ч.