Уважаеми родители,

Поради предстоящи строителни дейности на територията на бивше ОДЗ 29 “Преустройство и смяна на предназначение на сграда за детско заведение и самостоятелна сграда в детска градина за шест групи, детска кухня и изграждане на топла връзка”. Ви информираме, че Детска кухня няма да работи до приключване на ремонтите за периода 09.2022- 02.2023(като в посочения период услугата ползване на детска кухня, няма да бъде прекъсната).
Oт 07.09.2022г. aбонатите ще получават храна, която ще се приготвя от КДХ “Витоша“, КДХ “Красна поляна“ и КДХ “Западен парк“, като купони за м. септември ще могат да се закупят от 10.07. до 20.07.2022г. включително.

Същата ще се раздава в раздавателните пунктове, както до сега:
ДГ№11, ДГ№75, ДГ№186, ДГ№56, ДГ№59, ДГ№188, ДГ№76.

Абонатите, които са регистрирани към раздавателен пункт в бивше ОДЗ№29, ще бъдат пренасочени и ще получават храната си от раздавателен пункт към ДГ№11 „Мики Маус“ – жк.“Младост“1, срещу Окръжна болница.

Храната по пунктовете ще се раздава от 12.00 до 12.30ч.

Молим всички абонати, след като вземат храната си да напуснат веднага територията на Детското заведение!

Продажбите на купони се извършват чрез електронната платформа: https/vk.uslugi.io/

Подаването на документи за регистрация на нови абонати ще се извършва от 11.09.2022г. всеки понеделник, сряда и петък от 9.30 до 11.00 ч. на адрес: ж.к. „Младост 3“, ул. „Св. Преображение“ № 1, сградата на районна администрация „Младост“, ст. 101.

Необходими документи за регистрация:
1. Ксерокопие на акт за раждане на детето
2. Медицинска бележка от личния лекар за изключване на алергия към храни
3. Заявление по образец – попълва се на място.
Документи се подават след навършване на деветмесечна възраст на детето.
След подаване на документите, получавате входящ №, и при наличие на свободни места по реда на входящите ви номера ще бъдете поканени да направите своята регистрация в електронна платформа:https:/vk.uslugi.io/

Тел. за връзка : 0899854090 /от 9.30 до 11.00ч. /,за периода до приключване на ремонта.