Новини

Искане до гл. архитект за промяна в ПУП на “Младост” 1

Мотивирано искане от 25.01.2017г. от Десислава Иванчева, кмет на „Младост” до гл. архитект на София арх. Здравко Здравков, за изработване на проект за изменение на ПУП на „Младост 1“.

Причината е, че действащият ПУП не е придружен с план-схеми на мрежите и съоръженията на техническата инфраструктура, които съгласно чл.108, ал.2 от ЗУТ се одобряват едновременно с плана и са неразделна част от него.

9:58 | 04.05.17 | Новини