Съобщения

ЙОРДАНКА ФАНДЪКОВА: ДО СРЕДАТА НА ГОДИНАТА 8 НОВИ СГРАДИ НА ДЕТСКИ ГРАДИНИ ЩЕ БЪДАТ ЗАВЪРШЕНИ

Към момента три детски градини са завършени. Предвижда се до средата на тази годината още 8 сгради на нови детски градини да бъдат готови и ще приемат деца. Други 6 сгради на детски градини ще продължат да се изграждат, а до края на годината се предвижда да започне преустройството на две нови детски градини. Това каза днес кметът на София Йорданка Фандъкова при проверка на изпълнението на нова детска градина в кв.»Горубляне», район «Младост» в присъствието на заместник-кметът по «Инвестиции и строителство» Ирина Савина, кмета на район «Младост» Цвета Авджиева.

От вчера една от двете детски градини, финансирани от Световна банка започна да приема деца, другата предстои да приема.

В район „Младост”, където беше един от районите с най-големия недостиг, са направени сериозни инвестиции. През последните пет години седем нови детски градини са изпълнени и около 700 деца са записани допълнително само в район „Младост”.

През тази година ще започне преустройството и реконструкцията на детска градина, в която досега се помещаваше частно училище.

Остана още един терен, за който сме заложили отчуждаване в „Младост” 4.

Нова детска градина ОДЗ №123 кв.”Горубляне” ще бъде с 10 групи. Проектът предвижда запазване и преустройство на съществуваща сграда на детската градина и разширение разположено в северната част на терена. Предвидена е топла връзка между съществуващата сграда и новопроектираната част.

Новата сграда разполага с два надземни етажа и сутерен, свързани със стълбищни клетки. В съществуващата част на детската градина ще се разполагат две яслени групи, които заемат четирите помещения на детската градина, като е предвидено обновяване на базата и решение според действащите нормативи.

В новата сграда са осигурени два входа – по един за всеки четири групи. Връзката с втория етаж на градинските групи е решена с две самостоятелни стълбища към разположения към северната страна комуникационен коридор. Предвидено е и асансьорна уредба, външни рампи, осигуряващи достъпността до сградата. Има предвидена и подемна платформа, разположена в комбинация с едно от стълбищата, което дава възможност за подаването на храна към детските групи на втория етаж.

Съществуващият административен блок се запазва и се разширява с лекарски кабинет, изолационно помещение и склад. Лекарският кабинет е със самостоятелен санитарен възел и самостоятелен вход. Предвиден е басейн и физкултурно – музикален салон. Кухненският блок се разполага на първия етаж. В сутерена са разположени пералня, котелно и други обслужващи помещения.

В свободната част на двора се разполагат площадки за спорт и игра (общо 8 броя). Оформят се няколко паркоместа за обслужващия персонал и площадка за съдове за отпадъци. Теренът ще се огради с нова ограда.

14:31 | 21.04.14 | Съобщения