1. Планимир Радославов Данков – 600 т.
2. Инна Петрова Бояджиева – 565 т.
3. Бистра Веселинова Будинова – 509 т.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/П. Башар Бъчварова/