Събития

Кметът на “Младост” посети Института за ядрени изследвания и ядрена енергетика към БАН

Д-р Цвета Авджиева се срещна с представители от Института по ядрения изследвания и ядрена енергетика(ИЯИЯЕ) към Българската академия на науките(БАН) във връзка със сигналите на граждани за повишена радиоактивност. По време на дискусията академиците представиха работата на Института и увериха представителите от СО-район “Младост”, че на територията на научния комплекс (който се намира в рамките на район Младост) няма радиоактивни вещества и отпадъци, както и отделяне на подобен род частици, които да застрашават живота и здравето на хората. Разговорът се фокусира върху закупения преди около месец циклотрон, който се съхранява в предназначено за целта помещение в близост до самата сграда на Института. Д-р Авджиева и представителите на районната администрация успях да е видят апаратурата без да бъдат носят необходимата за тази дейност екипировка.
По повод притеснението на зрителите и съответно жители на Младост, което изразиха при участието на д-р Авджиева в телевизионно предаване, кметът на района категорично заяви, че няма да позволи сред гражданите да има неспокойствие и най-вече съмнение за здравето им. Директорът на ИЯИЯЕ – доц. Димитър Тонев запозна представителите от районната администрация с дейността на циклотрона, който се намира на територията на научния комплекс. Ръководителят на института отбеляза няколко основни факта, че първо апаратурата все още не е пуснат в експлоатация и второ нейното въздействие в бъдеще трябва да се отчете като положително. Доц. Тонев заяви, че този вид технология с своите мащаби произвежда богата на радиоизтопи глюкоза, която се използва за диагностициране и лечение на онкоболни. Лечението е възможно понеже раковите клетки се хранят със захари и поемат голямо количество глюкоза от човешкия организъм, а с произвеждането на изтопи ще може да се противодейства срещу ракови заболявания. От икономическа гледна точка, пускането в експлоатация на циклотрона, като цяло ще намали разходите на страната ни за внос на пободен род изотоп. Към момента в България се внасят изотопи, които са силно обогатени предвид факта, че техният период на полуразпад е около 110 минути, а докато бъде транспортиран той губи част от основните си свойства. Като същевременно самото обогатяване повишава допълнително неговата цена, добави доц. Д. Тонев. Поводът за притеснение е неоснователен, това заявиха категорично останалите представители на Института, като дадоха за пример други в Европа като Страсбург, където комплекс, в който се помещава циклотрон, и детска градина са разделени единствено от един булевард. В заключение научните изследователи споделиха, че това притеснение на обществото може да се преодолее само и единствено с обучение и разяснителна кампания сред гражданите. Д-р Цвета Авджиева категорично заяви, че подкрепя тяхното мнение и СО-район Младост и ИЯИЯЕ трябва да предприемат съвместни действия, за да бъдат информирани всички заинтересовани граждани и те сами да се уверят, че циклотронът не представлява никаква опасност.
Представителите на ИЯИЯЕ поканиха д-р Авджиева да присъства на Научна сесия “75 години от рождението на акад. Андрейчев”, която се проведе по същото време в сградата на научното средище. Кметът на Младост поздрави всички научни работници, доценти, професори и академици за техните постижения и им пожела да покоряват все по-високи върхове.

14:54 | 24.02.16 | Събития