О Б Я В А

 Уважаеми Съграждани,

 

На основание заповед № СОА21-РД09-805/ 07. 06. 21 г. на кмета на Столична община, СО-район „Младост“ ще получи срещу заявка до директора на ОП „СПТО“ безвъзмездно до 10 тона/ година компост, получен в инсталация за биологично третиране на отпадъци в „Хан Богров“ след предварително утвърден между страните график.

СО-район „Младост“ регистрира заявления от физически и юридически лица, относно безвъзмездно предоставяне на компост за облагородяване на градинки, междублокови пространства, паркове и кашпи-общинска собственост на територията на СО-район „Младост“.

В заявлението е необходимо да бъдат посочени имена, адрес за кореспонденция, телефон за връзка, заявено количество компост в куб. м., място на използването и предназначението му. Лицата заявители е необходимо да осигурят транспортирането му до съответния обект.

                                                                       ОТ СО-РАЙОН „МЛАДОСТ“