За своята 40 годишнина 59 ДГ „ Елхица“ организира конкурс за детска рисунка

Тема: „ Аз в детската градина“

Тази година ДГ „Елхица“ чества своя 40-годишен юбилей. Готвим голям празник, както и редица съпътсващи събития. Едно такова събитие е конкурсът за детска рисунка. Избрахме това мото, защото ще даде свобода на децата да нарисуват своето място в детската градина. Целта е да дадем възможност на децата да споделят своите спомени и емоции от живота в детската градина, както и да стимулираме детското творчество. Избрахме рисунките да се правят у дома, за да съпреживеете заедно, деца и родители, любимите моменти и другарчета на детето в детската градина. Преди да започнат да рисуват, децата трябва да бъдат подканени да си спомнят най-прекрасните моменти, места, приятелчета, събития, уроци, игри – вътре или навън.

Няма ограничение за използваните техники и материали за рисуване.
1. Цел:
Цел на конкура е насърчаване на децата за творческа и индивидуална изява. Възможност да представят себе си в света на детската градина. Да споделят своите спомени, емоции от живота в градината и защо не и техните мечти свързани с това.

2. Изисквания:
1. Право на уастие в конкурса имат всички деца и ученици между 3 и 10 годишна възраст.
2. Всеки участник има право да участва само с една рисунка.
3. Формат: А4 или А3
4. На гърба на всяка рисунка да има следната информация:
• Трите имена на автора;
• Възраст, навършени години, група или клас;
• Точен адрес, телефон за връзка, e-mail за кореспонденция;
5. Допустимо е използването на всякакви техники и материали ( рисунки с темперни, акварелни и акрилни бои, апликации с различни материали).
6. Класирането ще се извърши в три възрастови категории:
I възрастова група – 3- 5 год.
II възрастова група – 5-7 год.
III възрастова група – 7-10 год.
7. Рисунките не се паспартират и не се връщат.
8. Необходимо е творбите да бъдат изпратени в добър естетичен вид. Рисунки получени на руло или сгънати няма да бъдат допуснати за участие.
9. За по-малките участници – преди да започнат да рисуват, трябва да бъдат подканени да си спомнят най-прекрасните моменти, места, приятелчета, събития, уроци, игри – вътре или навън.
10. Рисунките трябва да бъдат оставени в специалната кутия на входа на детската градина до 10-ти Април 2022 г. За получените по пощата важи датата на пощенското клеймо.
11. Всички творби отговарящи на условията ще бъдат подредени в изложба и ще бъдат публикувани на страницата и сайта на детската градина.
12. Най-добрите творби ще бъдат отличени с награди, по три във всяка възрастова група.
13. Всички участници ще получат грамота за участие.
14. Творбите на участниците не подлежат на връщане.
15. Информираме Ви, че личните данни на участниците в конкурса ще бъдат обработени и използвани единствено за целите, задачите и осъществаяването на настоящата изява при спазване на българското законодателство.

Начало на получаване на готовите рисунки – 01.03.2022 г.
Край на получаване на готовите рисунки – 10.04.2022 г.

За контакт и информация:
Тел: 02/ 8759029/ 0884 894745
Адрес за събиране на готовите творби:
– По пощата: гр. София, п.к. 1712, ж.к. Младост 3, ул. „д-р Николай П. Николаев“ № 11, ДГ № 59 „Елхица“, за конкурса
– Донасяне на място в детската градина: поставяне в специална за целта кутия на централен вход