Обяви за работа

Конкурс за длъжността: Началник отдел в отдел “Регистрация и контрол на търговската дейност” (актуализирана)

СТОЛИЧНА ОБЩИНА – район „МЛАДОСТ”,с адрес: гр. София, ж.к.”Младост”-3, ул. „Св.Преображение” № 1 на основание чл. 14 от НПКДС и Заповед № РМЛ17-РД09-27/07.02.2017 г. на кмета на район „Младост” обявява конкурс   за длъжността: Началник отдел в отдел “Регистрация и контрол на търговската дейност”.

Обява конкурс

Актуализация:

Списък на допуснатите и недопуснатите лица до конкурс за началник отдел “Регистрация и контрол на търговската дейност” –  27.02.2017

0:28 | 08.02.17 | Обяви за работа