Новини

Конкурс за идеи за паркоустройство на парк „Изток“ за студенти от Лесотехническия университет

СО район „Младост“ обявява нов конкурс за студентите от Лесотехническия университет от IV и V курс, специалност Ландшафтна архитектура, за проектни предложения по паркоустройство на парк „Изток“.
Конкурсът стартира на 23.10.2019 г. със срок за предаване на проектните предложения – 09.12.2019 г.
За получаване на задание и изходни данни за конкурса, моля свържете се с проф. д-р л.арх. Емил Галев.
ВриД Кмет на район „Младост“ л.арх Мария Грозева пожелава на всички участници успех!

Съвместните дейности между район „Младост“ и ЛТУ са в следствие на двустранно подписан Меморандум за съвместно сътрудничество от 17.07.2018г

15:31 | 22.10.19 | Новини