Търгове и конкурси

Конкурс за отдаване под наем на недвижим имот – частна общинска собственост

14:54 | 13.07.15 | Търгове и конкурси