Търгове и конкурси

Конкурс за отдаване под наем на свободен нежилищен имот – частна общинска собственост

15:56 | 28.08.15 | Търгове и конкурси