Търгове и конкурси

Конкурс за отдаване под наем на свободен нежилищен имот – частна общинска собственост

14:33 | 03.07.15 | Търгове и конкурси