Съобщения

Конкурс по документи за допълнителни образователни дейности

На 31.05.2022 г. от 9.30 часа, в сградата на ДГ №70 “Пролет” ще се проведе Конкурс по документи за допълнителни образователни дейности, извън основните форми на педагогическо взаимодействие:
– “Английски език”
– “Приложни изкуства”
– “Подвижни игри с топка”
– “Блгарски народни танци”
– “Йога”