Обществени поръчки

Конкурс “СТОЛОВО ХРАНЕНЕ”

Предмет на конкурса – отдаване под наем на обекти за осъществяване на ученическостолово хранене в общински училища на територията на район „Младост”- СО
1. Документация
2. Списък с имотите

12:54 | 16.07.14 | Обществени поръчки