Търгове и конкурси

Конкурс “Столово хранене и бюфет – 2017”

СО Район “МЛАДОСТ”, с адрес бул. „Свето Преображение” №1:, представляван от кмета Десислава Иванчева, на основание разпоредбите на Закона за общинската собственост, Наредбата за общинската собственост на СОС, Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси на СОС, Решение № 503/22.06.2006 г. на СОС, Заповед №: СОА17 – РДО9 – 576/ 02.06.2017 г. на кмета на Столична община и Заповед №: РМЛ17 – РД91 – 56/ 06.07.2017 г. на кмета на район: „Младост” обявява конкурс „Столово хранене и бюфет – 2017” – за организиране на ученическо столово хранене и бюфет в общински училища на територията на Столична община район “Младост”.

 

  1. Документация
  2. Списък с имотите
  3. Пояснение
  4. Поправка на таблица с Актуализация за брой столуващи по позиции и Актуализация на формула, намираща се на стр.17

 

 

12:16 | 21.07.17 | Търгове и конкурси