Събития

Концерт срещу агресията в училище

Местните комисии за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни (МКБППМН) към районите „Младост” , „Слатина”, ”Искър” и „ Подуяне” организираха фестивал под наслов : ”Да подкрепим толерантността с музика и танци”.На 27 април 2017 г.  над 100 деца  изпълниха музикално- културна програма  и участваха в концерта в дома на културата” Искър”, с цел превенция на агресията в училище. От район „ Младост” участваха ученици от 144 СУ” Народни Будители”.

 

17:04 | 28.04.17 | Събития