Събития

Лято, здравей!

Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни (МКБППМН) към Столична община-район “Младост” стартира за четвърти пореден път опознавателно-развлекателна програма в началото на лятната ваканция на учениците. Събитието се провежда в рамките на една седмица, като до момента децата успяха да разгледат организирано забележителностите на Столицата и да посетят няколко институции. От началото на лятната програма организирана от МКБППМН учениците се разходиха из Витоша, запознаха се с историята на Седемте чудеса на София (Боянската църква, Св. София, Сердика и др.), както и се включиха в няколко комуникационни игри. Инициативата на Комисията към СО-район “Младост” има за цел след всяко посещение, децата да разкажат всичко преживяно и новото, с което са се сблъскали. Освен развлекателния характер на мероприятието, в лятната програма на МКБППМН също така бе предвидено и посещение на Кариерния център към Регионалния инспекторат по образование на МОН и Народното събрание. В образователната институция за учениците беше организирана специална ролева игра с цел професионално ориентиране. Докато посещението в Парламента предостави възможност на децата да се запознаят с работата и историята на самия законодателен орган. До края на лятната програма ще бъдат посетени още град Враца и пещерата Леденика.

 

 

 

 

 

18:34 | 11.07.16 | Събития