Новини

Мартеници – списък на класирани, некласирани и отказани заявления за 2020 г.

С П И С Ъ К
С НЕКЛАСИРАНИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ПРОДАЖБА НА МАРТЕНИЦИ
№ по ред Вх.№ Заявител Място за извършване на търговия с мартеници
1 РМЛ20-ГР94-52/13.01.2020 Богомир   Богомиров ж.к.”Младост 2″, ул.”Акад. Ал. Теодоров Балан”, пред “РУМ”
2 РМЛ20-ГР94-134/16.01.2020 Г. Габриела   Костадинова ж.к.”Младост 1″, бул.”Андрей Сахаров”, Метростанция “Младост 1”, спирка “Пазар Младост 1”, посока “Център” (извън обхвата на спирката)
3 РМЛ20-ГР94-200/21.01.2020 Г. Димитър   Вучев ж.к.”Младост 4″, ул.”Ал. Паскалев”, срещу магазин “Фантастико”
4 РМЛ20-ГР94-141/16.01.2020 Евгения   Цекова ж.к.”Младост 4″, ул.”Ал. Паскалев”, срещу магазин “Фантастико”
5 РМЛ20-ГР94-153/16.01.2020 Г. Елена   Иванова ж.к.”Младост 1″, бул.”Андрей Сахаров”, Метростанция “Младост 1”, спирка “Пазар Младост 1”, посока “Център” (извън обхвата на спирката)
6 РМЛ20-ГР94-285/29.01.2020 Г. Йорданка   Убинова ж.к.”Младост 1″, бул.”Андрей Сахаров”, Метростанция “Младост 1”, спирка “Пазар Младост 1”, посока “Център” (извън обхвата на спирката)
7 РМЛ20-ГР94-228/23.01.2020 Мария   Микова ж.к.”Младост 4″, ул.”Д-р Атанас Москов”, автобусна спирка пред магазин “Фантастико”, посока “Център” (извън обхвата на спирката)
8 РМЛ20-ГР94-54/13.01.2020 Г. Мая   Богомирова ж.к.”Младост 2″, ул.”Акад. Ал. Теодоров Балан”, пред “РУМ”
9 РМЛ20-ГР94-171/20.01.2020 Павлинка   Манева ж.к.”Младост 4″, ул.”Ал. Паскалев”, срещу магазин “Фантастико”
10 РМЛ20-ГР94-238/27.01.2020 Г. Светослав   Андонов ж.к.”Младост 4″, ул.”Д-р Атанас Москов”, автобусна спирка пред магазин “Фантастико”, посока “Център” (извън обхвата на спирката)
Търговците с неуважени желания за посоченото от тях място за извършване на продажба на мартеници,  при желание от тяхна страна могат да бъдат пренасочени на останалите свободни места от Заповед № РМЛ20-РД19-41/05.02.2020 г. на кмета на СО-Район “Младост”.

Изтегли списъка тук.

14:56 | 10.02.20 | Новини