Съобщения

Мобилен събирателен пункт в Младост 4 за опасни битови отпадъци

На вниманието на жителите на Младост

Днес (13.10.17г., петък) от 8,30 до 14,30ч. в Младост 4, парк Сухото дере, от към ул. Самара, срещу бл. 440, ще има разположен мобилен събирателен пункт за предаване на опасни битови отпадъци. Който желае, може да предаде ненужните опасни, химически отпадъци от дома си в пункта.

9:23 | 13.10.17 | Съобщения