Към настоящия момент са подадени 76 заявления за участие от етажни собствености в сгради, които се обитават от общо 2230 домакинства. В резултат от извършени огледи на място от екипи на проектните партньори и проведени анкетни проучвания сред собствениците, са селектирани 54 сгради, които ще могат да получат обследване за енергийна ефективност в рамките на проекта.

В тази връзка, на 14.03.2022 г. (понеделник) от 18 ч. ще се проведе информационна среща за домоуправителите на тези сгради при следния дневен ред:

  1. Информация за напредъка по проекта, включително представяне на резултати от извършените огледи на сградите и проведените анкетни проучвания.
  2. Следващи стъпки и предстоящи действия.
  3. Дискусия, свързана с организирането на събранията в етажната собственост за представяне на изготвените предварителни разчети за обновяването на сградите.
  4. Обсъждане на финансови въпроси, включително свързани със социално уязвими собственици и „енергийно бедните“ домакинства.
  5. Дискусия, свързана с условията, които трябва да бъдат постигнати от етажните собствености, за да бъдат изготвени обследвания за енергийна ефективност на техните сгради, финансирани от проекта.

Събитието ще бъде публично достъпно на живо през Facebook профила на проекта на следния линк: https://www.facebook.com/SHEERenov-103006038207650/