Население на район „Младост“ в осемте жилищни зони

ж.к. „Младост 1″ – около 30 хил. души

ж.к. „Младост 1А“ – около 7 хил. души

ж.к.„Младост 2″-около 15 хил. души

ж.к. „Младост 3″ – около 26 хил. души

ж.к. „Младост 4″ – около 23 хил. души

кв. „Горубляне” – около 7 хил. души

м. „Полигона“ – около 3 хил. души

в.з. „Американски колеж“ – около 2 хил. души

Население на района приблизително 113 хил. души

Структура по пол

59 000 жени
54 000 мъже

Структура по възраст

18 000 деца
72 000 души в трудоспособна възраст,
23 000 души в над трудоспособна възраст.