Съобщения

На вниманието на директорите на общинските училища на територията на район “Младост”

Във връзка с писмо №СОА17-Вк08-335/1/17.03.2017 г. от Тодор Чобанов – зам. кмет на Столична община за сведение и изпълнение, моля прегледайте РМЛ17-ВК08-404 и Схеми на обхват на училищата.

 

18:05 | 24.03.17 | Съобщения