Новини

Ново онлайн приложение iSofMap, в което можете да откриете административна карта, кадастрален план, регулационен план, карта на възстановената собственост, адреси, паметници на културата, велоалеи

 

iSofMap е интернет приложение, разработено от общинското дружество „ГИС – София” ЕООД . Това е продуктът, чрез който компанията осигурява лесен и удобен публичен достъп навсякъде и по всяко време до данните, които като общинско дружество съхранява. Приложението iSofMap е достъпно и може да се ползва от потребителите (граждани и заинтересовани страни) така, както им е удобно – на компютър или лаптоп, на таблет или мобилен телефон. Единственото, което е необходимо е достъп до интернет.

 

В iSofMap може да откриете административна карта, кадастрален план, регулационен план, карта на възстановената собственост, адреси, паметници на културата, велоалеи и др. Всяка една от тези карти от своя страна включва разнообразни информационни слоеве, които се визуализират при различен мащаб на картата и които потребителят сам избира дали да включи или не. Зони, растителност, водни площи, имоти, сгради, улична мрежа, електропроводи, продуктопроводи, регулационни квартали и т.н., са само част от слоевете с информация, които са разположение на потребителите.

 

За улеснение са предоставени няколко варианта на търсене. В зависимост от данните, с които разполагате могат да търсите недвижим имот по различни критерии и параметри – улица, квартал, район, планоснимачен номер, кадастрален лист, УПИ, кадастрален район, землище, масив и др.

 

За показания и локализиран обект на картата може дасе  включват и изключват слоеве с информация, и да се наблюдава как този имот се позиционира на различните тематични карти. Свободно достъпни са справки даващи информация за местоположение и съседни имоти, граници, вид собственост и  характеристики, като – предназначение на имотите, устройствена зона в която попадат, позволена плътност на застрояване, КИНТ, площ, етажност и конструкция на сградите и др.

16:30 | 31.10.17 | Новини