В ДГ 75 “Сърчице” функционират шест групи детска градина и две групи ясла.

В момента се строят помещенията, където ще бъдат настанени яслените групи.

През втората половина на 2024 г. след въвеждане на новопостроената сграда в експлоатация предстои откриването на две нови градински групи – първа и втора.

Местата за тях ще бъдат обявени в ИСОДЗ и в сайта на детската градина през есента .