Новини

НЧ „Бъднина 1982“ с проект по програма „Мобилност“ на Национален фонд „Култура“

НЧ „Бъднина 1982“ кандидатства по програма „Мобилност“  на Национален фонд „Култура“. Програмата е  за финансиране на транспортни разходи на български артисти любители и представители на културата и изкуствата за участия в международни, национални и локални културни форуми.

Настоящият проект цели представянето на българския бит и култура на чуждестранна сцена . Народните песни са съпровождали българина в празник и в делник, в радост и в мъка. Чрез осъществяването на проекта се показва българския фолклор пред другите нации, съхранява се и се препредава от поколение на поколение. В резултат на участието си в четвъртия по ред международен фестивал в Будапеща нашите певици от ФГ „Шопкиня“ ще научат повече и за фолклора и традициите на страните участнички.

Срок за реализация:  02.08.2018 г.  –  05.08.2018 г.

Място на реализация:  Унгария,  гр. Будапеща

11:35 | 04.07.18 | Новини