Съобщения

ОБРЪЩЕНИЕ НА КМЕТ НА РАЙОН “МЛАДОСТ” АРХ. РУМЕН РУСЕВ

ДО

ГРАЖДАНИТЕ НА РАЙОН „МЛАДОСТ“

ДО

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА СТОЛИЧНИЯ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ГОСПОДИН ЕЛЕН ГЕРДЖИКОВ

ДО

КМЕТА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА

ГОСПОЖА ЙОРДАНКА ФАНДЪКОВА

 

ОБРЪЩЕНИЕ

от арх. Румен Русев, определен за кмет на СО-Район „Младост“ с Решение на Столичния общински съвет № 318/31.05.2018 г. и от служителите от Районната общинска администрация

 

 

УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ГЕРДЖИКОВ,

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ФАНДЪКОВА,

 

Днес, 04.06.2018 г., в съответствие с Решението на Столичния общински съвет №318/31.05.2018 г., встъпвайки в длъжността на заместващ кмета на Район „Младост“, съвместно със служителите от администрация, се обръщаме към гражданите, към Столичния общински съвет и кмета на Столична община.

Целта ни е да поискаме и да получим изключително необходимия ни кредит на доверие и подкрепа, без който всяко едно ново начало, една истинска промяна е невъзможна.

Това, което предлагаме като залог за искания заем е нашият професионализъм, екипност в дейността и преди всичко уважение към законите – единствената цивилизована форма за уреждане на обществено-правовите отношения между гражданите в една демократична държава.

Едва ли е необходимо точно в този момент да се обръщаме назад. Но все пак, не можем да пренебрегнем факта, че за един немалък период от време, между нас се натрупа огромно количиство недоверие, неуважение и дори омерзение. Очевидно е за всички, че в известен смисъл ние бяхме изгубили вярната посока.

Животът ни е научил обаче, че никога не е късно и никога не е невъзможно да се изправим и продължим. Нека си припомним максимата, че това, което не ни убива, ни прави по-силни.

Основанията за нашия оптимизъм и увереност, намираме  в неоспоримият факт, че основната част от служителите в администрацията на района, винаги и при всички обстоятелства са оставали лоялни на институциите – държава и община. Тези хора нито за момент не престанаха да работят, изпълняваха своите задължения и обслужваха гражданите, дори и тогава, когато това изглеждаше невъзможно. Въпреки създалото се впечатление за някакъв тотален срив, СО- Район „Младост“ никога не е преставал да функционира, дори и когато практически остана без ръководство.

От днес ръководството е възстановено.

Неговите принципи са: законност; публичност; демократичност; висок професионализъм; политически неутралитет и защита на обществения интерес.

Нашата обща цел е: „Да работим ежедневно, неуморно и упорито в интерес на гражданите на Столична община – Район „Младост“.

 

С уважение,

ЗА КМЕТ НА РАЙОН „МЛАДОСТ“

арх. Румен Русев

 

11:43 | 04.06.18 | Съобщения