Съобщения

Обсъждане на ремонти с Топлофикация София ЕАД

Кметът на район Младост, д-р Цвета Авджиева и представители от районната администрация се срещнаха с ръководството на Топлофикация София ЕАД, в лицето на инж. Васил Тренев – заместник изпълнителен директор, инж. Петър Тодоров – директор дирекция „Инвестиционна и ремонтна дейност“, и инж. Николай Колев – ръководител отдел „Инвестиционна и ремонтна дейност“. На срещата дружеството представи своята инвестиционна програма за 2016 г. и заедно с експертите от СО район “Младост” обсъдиха евентуални действия по реконструиране на някои от главните топлопроводи на територията на квартала. Представителите от местната власт и ръководството на Топлофикация София ЕАД споделиха единодушно, че изборът на изпълнител за осъществяване на строително-ремонтната дейност трябва да приключи до края на май месец тази година, когато ще има окончателно разрешение за отпускане на средства от Европейската банка за развитие. Координирането на всяко едно действие между двете страни, трябва да бъде доста прецизно, тъй като се предвижда реконструкция на трасе с площ 4 км. и 900 м. и предвид цялостната подмяна на топлопроводите това ще доведе до известни затруднения за жителите на района, споделиха от Топлофикация. Ремонтна дейност ще се осъществи предимно в  кв. “Младост 3” и ул. “Йерусалим”, което също така ще наложи спиране на топлата вода, но не за повече от 30 дни. Предвижда се изкопните работи да не бъдат за повече от 40 дни.  Общината се ангажира изцяло да изработи графици, относно всеки един етап от реконструирането на топлопроводите и да информира предварително жителите на р-н “Младост” за всяко прекъсване на топлоподаването, заяви д-р Авджиева. В заключение стана ясно, че след избор на изпълнител на проекта ще се осъществи втора среща между СО район “Младост” и Топлофикация София ЕАД за съгласуване на графиците и строително-монтажните дейности.

15:15 | 22.02.16 | Съобщения