Обществени поръчки

Обществена поръчка за охрана на обекти на териториятна на район Младост на СО

Охрана на общински и учебни и детски заведения, детска кухня и център за семейно консултиране на територията на район “Младост”

1. Документация

2. Решение за откриване

3. Обявление за откриванe

4. Решение за промяна

5. Съобщение по чл. 69а, ал.3 и 4 от ЗОП

6. Решение за прекратяване на процедура по възлагане

11:58 | 29.04.15 | Обществени поръчки