Обществени поръчки

Обществена поръчка – Комплексна доставка на хранителни продукти

Обществена поръчка с предмет: Комплексна доставка на хранителни продукти за общински детски градини /ОДЗ и ЦДГ/ и детска кухня /ДК/ и транспортиране на приготвената храна до пунктовете на ДК на територията на район “Младост”.

1. Съобщение

2. Решение за откриване

3. Обявление за откриване

4. Спецификации и описание

5. Образци на документите

6. Приложения

7. Съдържание

8. Указания за участие

9. Разяснения хранителни продукти

10. Съобщение за отваряне на цени

11. Договор – 24.02.2015г.

12. Плащане към „Аллур М” ДЗЗД за месец февруари 2015г. – публ. на дата 20.03.2015

13. Плащане към „Аллур М” ДЗЗД за месец март 2015г. – публ. на дата 20.04.2015 г

14. Плащане към „Аллур М” ДЗЗД за месец април 2015г. – публ. на дата 20.05.2015

15. Плащане към „Аллур М” ДЗЗД за месец май 2015г. – публ. на дата 19.06.2015г.

16. Плащане към „Аллур М” ДЗЗД за месец юни 2015г. – публ. на дата 20.07.2015г.,

17. Плащане към „Аллур М” ДЗЗД за месец юли 2015г. – публ. на дата 20.08.2015

18. Плащане към „Аллур М” ДЗЗД за месец август 2015г. – публ. на дата 18.09.2015г.

19. Плащане към „Аллур М” ДЗЗД за месец септември 2015г. – публ. на дата 20.10.2015г.

20. Плащане към „Аллур М” ДЗЗД за месец август 2015г. – публ. на дата 20.11.2015г.

21. Плащане по договор РД-56-6/16.02.2015г.,към „Аллур М” ДЗЗД за месец ноември 2015г. – публ. на дата 18.12.2015 г

22. Плащане по договор РД-56-6/16.02.2015г.,към „Аллур М” ДЗЗД за месец декември 2015г. – публ. на дата 19.01.2016 г.

23. Плащане по договор РД-56-6/16.02.2015г.,към „Аллур М” ДЗЗД за месец януари 2016г. – публ. на дата 18.02.2016 г.

24. Плащане по договор РД-56-6/16.02.2015г.,към „Аллур М” ДЗЗД за месец февруари 2016г. – публ. на дата 18.03.2016 г.

25. Плащане по договор РД-56-6/16.02.2015г.,към „Аллур М” ДЗЗД за месец март 2016г. – публ. на дата 30.03.2016 г.

26. Плащане по договор РД-56-6/16.02.2015г.,към „Аллур М” ДЗЗД за месец април 2016г. – публ. на дата 28.04.2016 г.

27. Плащане по договор РД-56-6/16.02.2015г.,към „Аллур М” ДЗЗД за месец май 2016г. – публ. на дата 30.05.2016 г.

11:55 | 30.06.14 | Обществени поръчки