Обществени поръчки

Обществена поръчка с предмет: „Извършване на дезинсекция, дератизация и дезакаризация на територията на Район Младост-СО за една година“

Обществена поръчка с предмет: „Извършване на дезинсекция, дератизация и дезакаризация на територията на Район Младост-СО за една година“

Информация за публикуване в АОП – публиувано на 10.05.2019 г.

Objava-DDD – публиувано на 10.05.2019 г.

Договор ДДД-123 – публиувано на 10.05.2019 г.

Спецификация за събиране на оферти с обява-ддд-new – публиувано на 10.05.2019 г.

Образци на документи 2019 ДДД – публиувано на 10.05.2019 г.

 

До всички заинтересовани лица: Отговор до заинтересованите лица – публикувано на 16.05.2019 г.

До всички заинтересовани лица: Отговор до заинтересованите лица-1 – публикувано на 17.05.2019 г.

До всички заинтересовани лица: Отговор до заинтересованите лица-2 – публикувано на 17.05.2019 г.

До всички заинтересовани лица: Отговор до заинтересованите лица-3 – публикувано на 17.05.2019 г.

 

Протокол №1 от 21.05.2019г. № РМЛ19-РД92-13 от 22.05.2019 г. – публикувано на 22.05.2019 г.

11:24 | 10.05.19 | Обществени поръчки