Обществени поръчки

Обществена поръчка с предмет: „Строително-монтажни и строително-ремонтни работи в сгради от образователната инфраструктура на територията на Район Младост, Столична община“ по пет обособени позиции

Обществена поръчка с предмет: „Строително-монтажни и строително-ремонтни работи в сгради от образователната инфраструктура на територията на Район Младост, Столична община“ по пет обособени позиции:

 

Обособена позиция №1: „Укрепителни и ремонтно-възстановителни работи на сградата на 131во СУ „Акад. Климент А. Тимирязев“, находяща се в УПИ I – за училище, кв. 8, м. „Южна градска територия 2ра част“ по плана на гр. София“
Обособена позиция №2: „Подмяна на отоплителната инсталация на 82ро ОУ „Васил Априлов“, находящо се в УПИ ХХIII – за училище, кв. 46, квартал „Горубляне“, Район Младост“
Обособена позиция №3: „Ремонт на покрива, отводняване и ремонт на тротоара около сградата на ДГ №17 „Мечо Пух”, находяща се в УПИ-ІІ, кв. 15, м. „Южна градска територия – 2ра част”, ж.к. „Младост 1“, Район Младост, гр. София“
Обособена позиция №4: „Ремонт на покрива на сградата на 10то СУ „Теодор Траянов“, находящо се в ж.к. „Младост 1“, ул. „Методи Андонов“ № 1“
и
Обособена позиция №5: „Частичен ремонт на покрива на сградата на 189та ДГ „Сто усмивки“, находяща се в ж.к. „Младост 1“, ул. „Сто усмивки“ № 4, до бл. 67“.
Решение-АОП – публикувано на 03.06.2019 г.
Обявление-аоп – публикувано на 03.06.2019 г.
Ukazania_za_uchastie – публикувано на 03.06.2019 г.
Metodika – публикувано на 03.06.2019 г.
Proekt_na_dogovor_OP1 – публикувано на 03.06.2019 г.
Proekt_na_dogovor_OP2 – публикувано на 03.06.2019 г.
Proekt_na_dogovor_OP3 – публикувано на 03.06.2019 г.
Proekt_na_dogovor_OP4 – публикувано на 03.06.2019 г.
Proekt_na_dogovor_OP5 – публикувано на 03.06.2019 г.
Tehnicheska_specifikacia_OP1 – публикувано на 03.06.2019 г.
Tehnicheska_specifikacia_OP2 – публикувано на 03.06.2019 г.
Tehnicheska_specifikacia_OP3 – публикувано на 03.06.2019 г.
Tehnicheska_specifikacia_OP4 – публикувано на 03.06.2019 г.
Tehnicheska_specifikacia_OP5 – публикувано на 03.06.2019 г.
Obrazci – публикувано на 03.06.2019 г.
Proect_82_OU – публикувано на 03.06.2019 г.
Proekt Ukrepvane 131-vo SU – публикувано на 03.06.2019 г.
Proect 131_410 Geodesy – публикувано на 03.06.2019 г.
Ukazania_za_uchastie_sled_promjanata  – публикувано на 10.06.2019 г.
Отговор до заинтересованите лица (1)  – публикувано на 10.06.2019 г.
Protokol_1 – публикувано на 22.07.2019 г.
До участниците в публично състезание – публикувано на 06.08.2019 г.
обявление 411 – публикувано на 07.08.2019 г.
Обособена позиция №1: „Укрепителни и ремонтно-възстановителни работи на сградата на 131-во СУ „Акад. Климент А. Тимирязев“, находяща се в УПИ I – за училище, кв. 8, м. „Южна градска територия 2ра част“ по плана на гр. София“
Обособена позиция №2: „Подмяна на отоплителната инсталация на 82-ро ОУ „Васил Априлов“, находящо се в УПИ ХХIII – за училище, кв. 46, квартал „Горубляне“, Район Младост“
Обособена позиция №3: „Ремонт на покрива, отводняване и ремонт на тротоара около сградата на ДГ №17 „Мечо Пух”, находяща се в УПИ-ІІ, кв. 15, м. „Южна градска територия – 2-ра част”, ж.к. „Младост 1“, Район Младост, гр. София“
Обособена позиция №4: „Ремонт на покрива на сградата на 10-то СУ „Теодор Траянов“, находящо се в ж.к. „Младост 1“, ул. „Методи Андонов“ № 1“
Обособена позиция №5: „Частичен ремонт на покрива на сградата на 189-та ДГ „Сто усмивки“, находяща се в ж.к. „Младост 1“, ул. „Сто усмивки“ № 4, до бл. 67“
Протокол – по чл. 181, ал. 4 от ЗОП и чл. 60а от ППЗОП – публикувано на 16.08.2019 г.
Протокол 2 – публикувано на 16.08.2019 г.
Протокол 3 – публикувано на 16.08.2019 г.
Протокол 4 – публикувано на 16.08.2019 г.
Решение – публикувано на 16.08.2019 г.
Обособена позиция №5: „Частичен ремонт на покрива на сградата на 189-та ДГ „Сто усмивки“, находяща се в ж.к. „Младост 1“, ул. „Сто усмивки“ № 4, до бл. 67“
Решение за откриване на процедура – публикувано на 28.08.2019 г.
Tehnicheska_specifikacia – публикувано на 28.08.2019 г.
Metodika – публикувано на 28.08.2019 г.
Obr.2_Predl_izpulnenie_na_poruchkata – публикувано на 28.08.2019 г.
Obr.3_Dekl._chl.39_3_d_PPZOP – публикувано на 28.08.2019 г.
Obr.4_Dekl.chl.102_1_ZOP – публикувано на 28.08.2019 г.
Obr.5_Dekl._lichni_danni – публикувано на 28.08.2019 г.
Obr.6_Cenova oferta – публикувано на 28.08.2019 г.
Pril.6а_KSS – публикувано на 28.08.2019 г.
Proekt_na_dogovor – публикувано на 28.08.2019 г.
Покана_фирма Заечки ЕООД – публикувано на 28.08.2019 г.
Покана фирма Гави 73 ЕООД – публикувано на 28.08.2019 г.
Покана фирма Топлоизолация ООД – публикувано на 28.08.2019 г.
Решение за прекратяване на процедура – публикувано на 17.09.2019 г.

15:21 | 03.06.19 | Обществени поръчки