Обществена поръчка с предмет: „Строително-монтажни и строително-ремонтни работи в сгради от образователната инфраструктура на територията на Район Младост, Столична община“ по пет обособени позиции

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-color: #eeeeee;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: initial;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 200px;}