Обществени поръчки

Обществена поръчка

Обществена поръчка с предмет: Конструктивно укрепване и ремонтно – възстановителни дейности на сградата на бивше ОДЗ №25(ЕСПА) ,УПИ V; кв. 33; м. “МЛАДОСТ-1”, гр.София”.

1. Съобщение

2. Обявление за откриване

3. Документация

4. Решение за откриване

5. КСС на Етап 1

6. КСС на всичко

7. Информация за изпълнение на договор за обществена поръчка – публ. на дата 21.03.2015

13:59 | 14.05.14 | Обществени поръчки