Съобщения

Общественият посредник ЛИЛИЯ ХРИСТОВА ще приема граждани в район “Младост”

Уважаеми жители на Район „Младост“,

На 16 октомври 2018 г., вторник,

Общественият посредник на територията на Столична община

ЛИЛИЯ ХРИСТОВА

ще приема граждани, както следва:

  1. За кв. “Горубляне в кабинета на пълномощника на кмета, кв.Горубляне, ул. „Витоша“ № 2, административна сграда на Район “Младост“, от 13,00 до 14,00 ч.
  2. За кв. “Младост” в сградата на районната администрация, бул. „Свето Преображение“ № 1, от 15,00 до 16,00 ч.

Без предварително записване.

———————

Правомощията на обществения посредник на територията на Столична община са регламентирани в Правилник за организацията и дейността, приет от Столичния общински съвет. Общественият посредник съдейства за спазване на правата и законните интереси на гражданите пред органите на местното самоуправление и местната администрация на Столична община.

Граждани и организации могат да се обръщат към обществения посредник с жалби при:

° нарушаване на изискванията за законосъобразност и правилност на административните актове и действия на органите на местната власт;

° неспазване на процедури за издаване на административни актове и предоставяне на административни услуги;

° предоставяне на невярна или недостатъчна информация за упражняване на правата и задълженията на гражданите и реда и условията за извършване на административни услуги;

° прояви на некомпетентност, недобросъвестност и незачитане на достойнството на гражданите.

————————–

За допълнителна информация

можете да се свържете с Приемната:

Телефони: 02/987 34 49, 02/987 13 41; факс 02/986 27 85

www.sofiaombudsman.bg

 email: ombudsman@sofia.bg

9:56 | 03.10.18 | Съобщения