Съобщения

Общественият посредник на столицата ще приема граждани в сградата на районната администрация

Уважаеми жители на район „Младост“,

На 26 юли 2017 г., сряда, Общественият посредник на територията на Столична община ЛИЛИЯ ХРИСТОВА ще приема граждани в сградата на районната администрация от 15,00 до 17,00 ч., в Приемна стая 101 – етаж 1, бул. „Свето Преображение“ № 1.

Без предварително записване. Правомощията на обществения посредник на територията на Столична община са регламентирани в Правилник за организацията и дейността, приет от Столичния общински съвет. Общественият посредник съдейства за спазване на правата и законните интереси на гражданите пред органите на местното самоуправление и местната администрация на Столична община.

Граждани и организации могат да се обръщат към обществения посредник с жалби при:

  • нарушаване на изискванията за законосъобразност и правилност на административните актове и действия на органите на местната власт;
  • неспазване на процедури за издаване на административни актове и предоставяне на административни услуги;
  • предоставяне на невярна или недостатъчна информация за упражняване на правата и задълженията на гражданите и реда и условията за извършване на административни услуги;
  • прояви на некомпетентност, недобросъвестност и незачитане на достойнството на гражданите.

За допълнителна информация можете да се свържете с Приемната:

Телефони: 02/987 34 49, 02/987 13 41; факс 02/986 27 85 www.sofiaombudsman. bg e-mail: ombudsman@sofia.bg

16:03 | 07.07.17 | Съобщения