РАЙОН „МЛАДОСТ” обявява, че е издадена Заповед № РМЛ21-РД09-113/06.04.2021г. на Кмета на район „Младост“ СО , с която е наредено да се проведе процедура по обществено обсъждане на проекти за ПУП в обхват на част от м. ЖК „Горубляне 2“, м. НПЗ „Изток“ – подзона „Горубляне“, м. ЖК „Горубляне 3“ и кв. „Горубляне“, р-н „Младост“ СО, като представянето на проектите и провеждането на заключителната дискусия ще се проведе чрез дигитална среда (онлайн) посредством специализирана уеб платформа WEBEX.

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-color: #eeeeee;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: initial;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 200px;}