Съобщения

Обществено обсъждане на Проект за изменение на Общия устройствен план на Столична община /ИОУП на СО/, приет с Решение № 960/2009 г. на МС – част „Комуникационно-транспортна система-масов градски релсов транспорт”, одобрена с Решение № 454/11.08.2017 г. на МС, за разширяване на съществуващите линии на Софийски метрополитен

Столична община – район „Младост“ обявява, че е издадена Заповед № РМЛ21-РД09-114/07.04.2021г. на Кмета на район „Младост“ СО за провеждане на обществено обсъждане на: Проект за изменение на Общия устройствен план на Столична община /ИОУП на СО/, приет с Решение № 960/2009 г. на МС – част „Комуникационно-транспортна система-масов градски релсов транспорт”, одобрена с Решение № 454/11.08.2017 г. на МС, за разширяване на съществуващите линии на Софийски метрополитен, изготвено от екип на Столична община.

За участъка – Разклонение на трети метродиаметър в обхват от бул. “Евлоги Георгиев” при Военна Академия „Г.С. Раковски“ по ул. „Гео Милев“, бул. „Асен Йорданов“, пред МФСЗ „Арена Армеец София“, по бул. „Цариградско шосе“ до пътния възел на бул. „Цариградско шосе“ с ул. „проф. Петър Мутафчиев“ представянето на проекта ще се проведе на 15.04.2021 г. от 17.30 ч., на интернет адрес:

https://city-council-sofia.webex.com/city-council-sofia/j.php?MTID=m8bbc58230364bb35abd4c6219e3f41eb

За участъка – Разклонение в обхват от станция Бизнес Парк до бул. „Климент Охридски“ представянето на проекта ще се проведе на 22.04.2021 г. от 17.30 ч., на интернет адрес:

https://city-council-sofia.webex.com/city-council-sofia/j.php?MTID=mc4bd63a3e34f5be4eb3a2dd541eb2b8b

За приключване на общественото обсъждане ще се проведат заключителни дискусии в дигитална среда (онлайн):

За участъка – Разклонение на трети метродиаметър в обхват от бул. “Евлоги Георгиев” при Военна Академия „Г.С. Раковски“ по ул. „Гео Милев“, бул. „Асен Йорданов“, пред МФСЗ „Арена Армеец София“, по бул. „Цариградско шосе“ до пътния възел на бул. „Цариградско шосе“ с ул. „проф. Петър Мутафчиев“ да се проведе на 12.05.2021 г. от 17.30 ч., на интернет адрес:

https://city-council-sofia.webex.com/city-council-sofia/j.php?MTID=m76893db201f6f08827e4285b135a9271

За участъка – Разклонение в обхват от станция Бизнес Парк до бул. „Климент Охридски“ на 20.05.2021 г. от 17.30 ч., на интернет адрес:

https://city-council-sofia.webex.com/city-council-sofia/j.php?MTID=m847124396571f3e74fc7faaa0eff66b2

Текстови и графични материали към проекта могат да бъдат разгледани на следния електронен адрес:

 https://www.sofia-agk.com/Pages/Render/862

 

Постъпили в Столична община – район “Младост” писмени становища, мнения и предложения , след проведено представяне на проект за ИОУП на СО – част „Комуникационно-транспортна система-масов градски релсов транспорт“ и на проект за специализиран ПУП – ИПУР, ИПР на прилежащи УПИ за участъка – Разклонение на трети метродиаметър в обхват от бул. “Евлоги Георгиев” при Военна Академия „Г.С. Раковски“ по ул. „Гео Милев“, бул. „Асен Йорданов“, пред МФСЗ „Арена Армеец София“, по бул. „Цариградско шосе“ до пътния възел на бул. „Цариградско шосе“ с ул. „проф. Петър Мутафчиев“, депозирани в срок до 9.05.2021г.:

РМЛ21-КЦ01-1618_23.04.2021

РМЛ21-КЦ01-1611_23.04.2021

РМЛ21-КЦ01-1609_23.04.2021

РМЛ21-КЦ01-1605_22.04.2021

РМЛ21-КЦ01-1604_22.04.2021

РМЛ21-КЦ01-1592_22.04.2021

РМЛ21-КЦ01-1591_22.04.2021

РМЛ21-КЦ01-1590_22.04.2021

РМЛ21-КЦ01-1588_22.04.2021

РМЛ21-КЦ01-1586_22.04.2021

РМЛ21-КЦ01-1583_22.04.2021

РМЛ21-КЦ01-1557_21.04.2021

РМЛ21-КЦ01-1556_21.04.2021

РМЛ21-КЦ01-1555_21.04.2021

РМЛ19-ГР94-1864-[31]_07.05.2021

РМЛ19-ГР94-1864-[30]_07.05.2021

РМЛ19-ГР94-1864-[27]_27.04.2021

РМЛ19-ГР94-1864-[25]_27.04.2021

РМЛ19-ГР94-1864-[24]_27.04.2021

РМЛ19-ГР94-1864-[23]_27.04.2021

РМЛ19-ГР94-1864-[22]_26.04.2021

РМЛ19-ГР94-1864-[21]_26.04.2021

РМЛ19-ГР94-1864-[20]_26.04.2021

РМЛ19-ГР94-1864-[19]_26.04.2021

13:09 | 07.04.21 | Съобщения