Съобщения

Обществено обсъждане на проект за специализиран подробен устройствен план – изменение на план за улична регулация, изменение на план за регулация на прилежащи УПИ, проект за вертикална планировка и план-схеми на техническата инфраструктура за осигуряване на трасе и метростанции за изграждане на разклонение на „Трети метродиаметър“ на „Софийски метрополитен“ от Военна академия „Г. С. Раковски“, по бул. „Гео Милев“, бул. „Асен Йорданов“, пред МФСЗ „Арена Армеец София“, по бул. „Цариградско шосе“ до бул. „Йерусалим“ в границите на административни райони „Оборище“, „Слатина“ и „Младост“.

Столична община – район „Младост“ обявява, че е издадена Заповед № РМЛ21-РД09-115/07.04.2021г. на Кмета на район „Младост“ СО за провеждане на обществено обсъждане на проект за специализиран подробен устройствен план – изменение на план за улична регулация, изменение на план за регулация на прилежащи УПИ, проект за вертикална планировка и план-схеми на техническата инфраструктура за осигуряване на трасе и метростанции за изграждане на разклонение на „Трети метродиаметър“ на „Софийски метрополитен“ от Военна академия „Г. С. Раковски“, по бул. „Гео Милев“, бул. „Асен Йорданов“, пред МФСЗ „Арена Армеец София“, по бул. „Цариградско шосе“ до бул. „Йерусалим“ в границите на административни райони „Оборище“, „Слатина“ и „Младост“.

Представянето на проекта ще се проведе в дигитална среда (онлайн) на 15.04.2021 г. от 17.30 ч., на интернет адрес:

https://city-council-sofia.webex.com/city-council-sofia/j.php?MTID=m8bbc58230364bb35abd4c6219e3f41eb

За приключване на общественото обсъждане ще се проведе заключителна дискусия в дигитална среда (онлайн) на 12.05.2021 г. от 17.30 ч., на интернет адрес:

https://city-council-sofia.webex.com/city-council-sofia/j.php?MTID=m76893db201f6f08827e4285b135a9271

Линк към материали: https://www.sofia-agk.com/SearchDevelopmentPlans/Info/279

 

Постъпили в Столична община – район “Младост” писмени становища, мнения и предложения , след проведено представяне на проект за ИОУП на СО – част „Комуникационно-транспортна система-масов градски релсов транспорт“ и на проект за специализиран ПУП – ИПУР, ИПР на прилежащи УПИ за участъка – Разклонение на трети метродиаметър в обхват от бул. “Евлоги Георгиев” при Военна Академия „Г.С. Раковски“ по ул. „Гео Милев“, бул. „Асен Йорданов“, пред МФСЗ „Арена Армеец София“, по бул. „Цариградско шосе“ до пътния възел на бул. „Цариградско шосе“ с ул. „проф. Петър Мутафчиев“, депозирани в срок до 9.05.2021г.:

РМЛ21-КЦ01-1618_23.04.2021

РМЛ21-КЦ01-1611_23.04.2021

РМЛ21-КЦ01-1609_23.04.2021

РМЛ21-КЦ01-1605_22.04.2021

РМЛ21-КЦ01-1604_22.04.2021

РМЛ21-КЦ01-1592_22.04.2021

РМЛ21-КЦ01-1591_22.04.2021

РМЛ21-КЦ01-1590_22.04.2021

РМЛ21-КЦ01-1588_22.04.2021

РМЛ21-КЦ01-1586_22.04.2021

РМЛ21-КЦ01-1583_22.04.2021

РМЛ21-КЦ01-1557_21.04.2021

РМЛ21-КЦ01-1556_21.04.2021

РМЛ21-КЦ01-1555_21.04.2021

РМЛ19-ГР94-1864-[31]_07.05.2021

РМЛ19-ГР94-1864-[30]_07.05.2021

РМЛ19-ГР94-1864-[27]_27.04.2021

РМЛ19-ГР94-1864-[25]_27.04.2021

РМЛ19-ГР94-1864-[24]_27.04.2021

РМЛ19-ГР94-1864-[23]_27.04.2021

РМЛ19-ГР94-1864-[22]_26.04.2021

РМЛ19-ГР94-1864-[21]_26.04.2021

РМЛ19-ГР94-1864-[20]_26.04.2021

РМЛ19-ГР94-1864-[19]_26.04.2021

13:10 | 07.04.21 | Съобщения