Обществено обсъждане на проект на подробен устройствен план – изменение на план за регулация за кв.57 – създаване на нови квартали 57, 57А и 57Б; отреждане на нови: УПИ I-“за озеленяване“ в кв. 57, УПИ I-“за озеленяване“ в кв. 57А и УПИ I-“за техническа инфраструктура“ в кв. 57Б, м.“кв. Горубляне“.

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-color: #eeeeee;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: initial;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 200px;}