П О К А Н А

Столична община – район „Младост” Ви кани да присъствате на заключителна дискусия по процедура за провеждане на обществено обсъждане на: Проект за ПУП-ИПРЗ в обхват на кв.3-А, нов УПИ VIII-76 „за ЖС“, ПИ с идентификатор 68134.4082.76 по КККР, Район „Младост“ СО, съгласно чл. 22, ал.4 от ЗУТ

Заключителната дискусия ще се проведе на 28.03.2023г. от 17.30ч. в дигитална среда (онлайн), посредством специализирана уеб платформа WEBEX.
Достъп и участие в дискусията ще бъдат възможни посредством линк за включване:
https://city-council-sofia.webex.com/city-council-sofia/j.php?MTID=mf103d31da2ca8af85819c672af58d8d9 ,

който е публикуван на страницата на район „Младост“ на СО.

Становища

РМЛ24-ГР94-321-[3]

РМЛ24-ГР94-321-[5]

38098

РМЛ24-ГР94-321-[4]

64392