Съобщения

Обществено обсъждане

Уважаеми съграждани,
Столична община представя на обществено обсъждане актуализираната Програма за управление на качеството на атмосферния въздух в София до 2020 г. и План за действие.
Всички граждани и организации, които имат забележки, коментари и предложения могат да ги предоставят писмено в Столична община.
С програмата може да се запознаете на адрес: http://sofia.bg/smet/Project_Program_KAV_Sofia_2015-2020.pdf

9:43 | 24.02.17 | Съобщения